STEKJESLETTER sa veľmi stará o vaše súkromie. Spracúvame teda iba údaje, ktoré potrebujeme na (zlepšenie) našich služieb a s informáciami, ktoré sme o vás a vašom využívaní našich služieb nazbierali, narábame opatrne. Vaše údaje nikdy nesprístupňujeme tretím stranám na komerčné účely.

Tieto zásady ochrany osobných údajov sa vzťahujú na používanie webovej stránky a služieb poskytovaných STEKJESLETTER. Dátum účinnosti platnosti týchto podmienok je 08, zverejnením novej verzie zaniká platnosť všetkých predchádzajúcich verzií. Tieto zásady ochrany osobných údajov popisujú, aké údaje o vás zhromažďujeme, na čo sa tieto údaje používajú a s kým a za akých podmienok môžu byť tieto údaje zdieľané s tretími stranami. Vysvetľujeme vám tiež, ako uchovávame vaše údaje a ako ich chránime pred zneužitím a aké máte práva v súvislosti s osobnými údajmi, ktoré nám poskytujete. Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa našich zásad ochrany osobných údajov, kontaktujte našu kontaktnú osobu pre ochranu osobných údajov, kontaktné údaje nájdete na konci našich zásad ochrany osobných údajov.


O spracúvaní údajov
Ďalej si môžete prečítať, ako spracovávame vaše údaje, kde ich ukladáme, aké techniky zabezpečenia používame a pre koho sú údaje transparentné.


Softvér internetového obchodu WooCommerce
Náš internetový obchod bol vyvinutý so softvérom od WooCommerce, pre náš webhosting sme si vybrali One.com. Osobné údaje, ktoré nám sprístupníte na účely našich služieb, budú zdieľané s touto stranou. AndersOne.com má prístup k vašim údajom, aby nám poskytol (technickú) podporu, nikdy nepoužije vaše údaje na žiadny iný účel. AndersOne.com je povinný prijať primerané bezpečnostné opatrenia na základe zmluvy, ktorú sme s nimi uzavreli. Tieto bezpečnostné opatrenia pozostávajú z použitia šifrovania SSL a politiky silných hesiel. Aby sa predišlo strate údajov, pravidelne sa zálohujú.


WooCommerce
Náš webshop bol vyvinutý so softvérom od WooCommerce, náš webshop hosťujeme na serveri pod vlastnou správou. Prijali sme vhodné technické a organizačné opatrenia, aby sme v maximálnej možnej miere zabránili zneužitiu, strate a poškodeniu údajov. Tieto bezpečnostné opatrenia v každom prípade pozostávajú z použitia šifrovania SSL a politiky silných hesiel. Aby sa predišlo strate údajov, pravidelne sa zálohujú.


Web hosting
One.com
Webhostingové a e-mailové služby nakupujeme od One.com. One.com spracúva osobné údaje v našom mene a nepoužíva vaše údaje na vlastné účely. Táto strana však môže zbierať metadáta o používaní služieb. Toto nie sú osobné údaje. One.com prijal primerané technické a organizačné opatrenia, aby zabránil strate a neoprávnenému použitiu vašich osobných údajov. One.com je povinný zachovávať mlčanlivosť podľa zmluvy.


E-mail a zoznamy adries
MailChimp
Naša webová stránka používa MailChimp, tretiu stranu, ktorá spracováva e-mailovú návštevnosť z našej webovej stránky a zasielanie akýchkoľvek newsletterov. Všetky potvrdzovacie e-maily, ktoré dostanete z našej webovej stránky a webových formulárov, sa odosielajú cez servery MailChimp. MailChimp nikdy nepoužije vaše meno a e-mailovú adresu na svoje vlastné účely. V spodnej časti každého e-mailu, ktorý je automaticky odoslaný prostredníctvom našej webovej stránky, uvidíte odkaz „zrušiť odber“. Ak kliknete na toto, už nebudete dostávať e-maily z našej webovej stránky. To môže vážne znížiť funkčnosť našej webovej stránky! Vaše osobné údaje sú bezpečne uložené spoločnosťou MailChimp.
MailChimp používa cookies a ďalšie internetové technológie, ktoré poskytujú prehľad o tom, či sú e-maily otvárané a čítané. MailChimp si vyhradzuje právo použiť vaše údaje na ďalšie zlepšenie služby a na zdieľanie informácií s tretími stranami v tejto súvislosti.


One.com
Služby One.com využívame na bežnú prevádzku obchodných e-mailov. Táto strana prijala vhodné technické a organizačné opatrenia, aby v maximálnej možnej miere zabránila zneužitiu, strate a poškodeniu vašich a našich údajov. One.com nemá prístup do našej poštovej schránky a všetku našu e-mailovú komunikáciu považujeme za dôvernú.


Spracovatelia platieb
Stripe.com
Na spracovanie (časti) platieb v našom internetovom obchode používame platformu Stripe.com. Stripe.com spracováva vaše meno, adresu a údaje o bydlisku a vaše platobné údaje, ako je váš bankový účet alebo číslo kreditnej karty. Stripe.com prijal príslušné technické a organizačné opatrenia na ochranu vašich osobných údajov. Stripe.com si vyhradzuje právo použiť vaše údaje na ďalšie zlepšenie služby a na zdieľanie (anonymných) údajov s tretími stranami v tejto súvislosti. Stripe.com zdieľa osobné údaje a informácie o vašej finančnej situácii s ratingovými agentúrami v prípade žiadosti o odloženú platbu (úverový nástroj).
Všetky vyššie uvedené záruky týkajúce sa ochrany vašich osobných údajov sa vzťahujú aj na časti služieb Stripe.com, pre ktoré najímajú tretie strany. Stripe.com neuchováva vaše údaje dlhšie, ako povoľuje zákon.


Preprava a logistika
PostNL
Rovnako ako najpredávanejšie bižutéria na internete, je teraz všetko, čo máte v pláne, potom laténsky bezorgen. Wij maken gebruik van de diensten van PostNL voor het uitvoeren van de pátingen. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij uw naam, address en woonplaatsgegevens met PostNL delen. PostNL gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. V prvom rade PostNL onderaannemers inschakelt, stelt PostNL uw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.


DHL
Keď si u nás zadáte objednávku, je našou úlohou, aby vám bol váš balíček doručený. Na realizáciu dodávok využívame služby spoločnosti DHL. Je preto nevyhnutné, aby sme vaše meno, adresu a podrobnosti o pobyte zdieľali s DHL. DHL používa tieto informácie iba na účely vykonania zmluvy. V prípade, že DHL zapojí subdodávateľov, sprístupní DHL tieto údaje aj týmto stranám.


GLS
Keď u nás zadáte objednávku, našou úlohou je doručiť vám váš balík. Na realizáciu dodávok využívame služby GLS. Je preto potrebné, aby sme s GLS zdieľali vaše meno, adresu a údaje o bydlisku. GLS používa tieto informácie iba na účely plnenia zmluvy. V prípade, že spoločnosť GLS zapojí subdodávateľov, spoločnosť GLS sprístupní vaše údaje aj týmto stranám.


Fakturácia a účtovníctvo
MoneyBird
Na evidenciu našej administratívy a účtovníctva využívame služby MoneyBird. Zdieľame vaše meno, adresu a podrobnosti o bydlisku a podrobnosti týkajúce sa vašej objednávky. Tieto údaje slúžia na správu predajných faktúr. Vaše osobné údaje sú odosielané a uchovávané chránené, MoneyBird prijal potrebné technické a organizačné opatrenia na ochranu vašich údajov pred stratou a neoprávneným použitím. MoneyBird je viazaný mlčanlivosťou a bude uchovávať vaše informácie
zaobchádzať dôverne. MoneyBird nepoužíva vaše osobné údaje na iné účely, ako sú tie, ktoré sú opísané vyššie.


Externé predajné kanály
Marktplaats.nl
Naše články (časť) predávame prostredníctvom platformy Marktplaats.nl. Ak zadáte objednávku prostredníctvom tejto platformy, Marktplaats.nl s nami bude zdieľať vašu objednávku a osobné údaje. Tieto informácie používame na spracovanie vašej objednávky. S vašimi údajmi zaobchádzame dôverne a prijali sme vhodné technické a organizačné opatrenia na ochranu vašich údajov pred stratou a neoprávneným použitím.


Facebook.com
Naše články predávame (časť) prostredníctvom platformy Facebook.com. Ak zadáte objednávku prostredníctvom tejto platformy, Facebook.com s nami bude zdieľať vašu objednávku a osobné údaje. Tieto informácie používame na spracovanie vašej objednávky. S vašimi údajmi zaobchádzame dôverne a prijali sme vhodné technické a organizačné opatrenia na ochranu vašich údajov pred stratou a neoprávneným použitím.


Účel spracovania údajov
Všeobecný účel spracovania
Vaše údaje používame iba na účely našich služieb. To znamená, že účel spracovania vždy priamo súvisí s objednávkou, ktorú zadáte. Vaše údaje nepoužívame na (cielený) marketing. Ak s nami zdieľate informácie a použijeme tieto informácie na to, aby sme vás mohli kontaktovať neskôr - inak ako na vašu žiadosť - požiadame vás o výslovné povolenie. Vaše údaje nebudú zdieľané s tretími stranami, s výnimkou dodržiavania účtovných a iných administratívnych povinností. Všetky tieto tretie strany sú dôverné na základe dohody medzi nimi a nami alebo prísahy alebo zákonnej povinnosti.


Automaticky zhromažďované údaje
Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met het doel onze dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld uw IP-adresa, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.


Účasť na daňových a trestných vyšetrovaniach
V niektorých prípadoch môže byť STEKJESLETRIEF držaný na základe zákonnej povinnosti zdieľať vaše údaje v súvislosti s vládnymi daňovými alebo trestnými vyšetrovaniami. V takom prípade sme nútení vaše údaje zdieľať, no v rámci možností, ktoré nám zákon ponúka, sa tomu postavíme.


Lehoty uchovávania
Wij bewaren uw gegevens zolang u cliënt van ons bent. Dit betekent dat wij uw klantprofiel bewaren totdat u aangeeft dat u niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Rovnako ako dj bij ons aangeeft zullen wij dit tevens opvatten als een vergeetverzoek. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met uw (persoons) gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren. Medewerkers hebben echter geen toegang more uw cliëntprofiel en documenten die wij naar aanleiding van uw opdracht hebben vervaardigd.


Vaše práva
Na základe platnej holandskej a európskej legislatívy máte ako dotknutá osoba určité práva v súvislosti s osobnými údajmi, ktoré spracúvame alebo ktoré spracúvame v našom mene. Nižšie vysvetlíme, o aké práva ide a ako ich môžete uplatniť. V zásade, aby sme zabránili zneužitiu, posielame kópie a kópie vašich údajov iba na vašu už známu e-mailovú adresu. V prípade, že si želáte dostávať údaje na inú e-mailovú adresu alebo napríklad poštou, požiadame vás o vašu identifikáciu. O vybavených žiadostiach vedieme evidenciu, v prípade žiadosti o zabudnutie spravujeme anonymizované údaje. Všetky kópie a kópie údajov dostanete v strojovo čitateľnom formáte údajov, ktorý používame v rámci našich systémov. Máte právo kedykoľvek podať sťažnosť holandskému úradu na ochranu údajov, ak máte podozrenie, že sme použili vaše osobné údaje v
zlým smerom.


Právo na inšpekciu
U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reaction op uw verzoek. Rovnako ako verzické slová, ale aj napriek tomu by ste nemali čakať na e-mailové správy s kópiou všetkých známych ľudí, ktorí sa stretli s inými autormi, ale aj s rôznymi rodinami, bez toho, aby sa obmedzili na iné záujmy.


Právo na opravu
U heftft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reaction op uw verzoek. Rovnako ako ďalšie verzické slová, ale aj naďalej hľadáte ďalšie možnosti, ako vyhľadávať e-mailové adresy a vyhľadávať údaje z viacerých krajín.


Právo na obmedzenie spracovania
U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reaction op uw verzoek. Rovnako ako verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens tot u de beperking opheft niet langer worden verwerkt.


Právo na prenosnosť
U heftft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reaction op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens over u die wij hebben verwerkt of in opdracht van ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle waarschijnlijkheid kunnen wij in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige koppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.


Právo na námietku a ďalšie práva
V takýchto prípadoch máte právo namietať proti spracovaniu vašich osobných údajov spoločnosťou STEKJESBREF alebo v jej mene. Ak podáte námietku, okamžite zastavíme spracovanie údajov až do spracovania vašej námietky. Ak je vaša námietka oprávnená, vyhotovíme vám kópie a/alebo kópie údajov, ktoré spracovávame alebo sme ich spracovali, a následne spracovanie natrvalo prerušíme. Máte tiež právo nebyť predmetom automatizovaného individuálneho rozhodovania alebo profilovania.
Vaše údaje nespracúvame spôsobom, na ktorý by sa toto právo vzťahovalo. Ak sa domnievate, že je to tak, kontaktujte našu kontaktnú osobu pre záležitosti týkajúce sa ochrany osobných údajov.


Cookies
Google Analytics
Cookies sú umiestňované cez našu webovú stránku od americkej spoločnosti Google v rámci služby „Analytics“. Túto službu používame na sledovanie a získavanie správ o tom, ako návštevníci používajú webovú stránku. Tento spracovateľ môže byť povinný poskytnúť prístup k týmto údajom na základe platných zákonov a predpisov.
Nedovolili sme spoločnosti Google použiť získané analytické informácie pre iné služby Google. Prečítajte si viac o našom pravidlá používania súborov cookie to.


Súbory cookie tretích strán
V zásade platí, že softvér je otvorený tak, aby bol zabezpečený čo najlepšia ochrana osobných údajov.


Zmeny pravidiel ochrany osobných údajov
Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie. Aj keď nie súkromie beleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij trstiny verzamelde gegevens sa stretli s betrekkingom u verwerken, dan brengen wij u daarvan na e-mail op de hoogte.


Kontakt
LIST LIST
vŕbová ruža 11
2391 EV Hazerswoude-Village

 

 

 

Waitlist - čakacia listina Budeme vás informovať, keď bude produkt na sklade. Nižšie zadajte platnú e-mailovú adresu.